Language:

gau_susu: Gấu ơi

Gấu ơi

12 /9/ 2012 | 12:51pm
Anh đang làm gì nhỉ? em nhớ anh, 4 ngày đã trôi qua rồi

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)