Language:

em_anh_chungta: kiếm tìm ai đó

kiếm tìm ai đó

2 /8/ 2012 | 10:12pm
Em vẫn nhớ
Anh sẽ đến
Em luôn đợi
Hạnh phúc
Có khi nào quá xa xôi?

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Bình luận

  • 6 /8/ 2012 | 09:04am
    chào em_anh_chungta mình có thể làm quen ko mình tên tuấn ở biên hòa đồng nai nếu có thể pm mình nhé 012.18.516.502

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)