Language:

linhhip: Em ước mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai.......

Em ước mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai.......

25 /9/ 2012 | 11:58am
chấp nhận

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)