Language:

crazylove_93: Ngày buồn

Ngày buồn

19 /6/ 2012 | 10:06pm
Ngoài trời từng hạt mưa cứ nhẹ nhàng rơi, vậy sao trong lòng tôi lại buồn vậy chứ có phải vì ai đó chăng??????????


Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)