Language:

doncry11: yêu

yêu

11 /8/ 2012 | 01:05pm
yêu- không yêu
yêu- không yêu
yêu- không yêu
yêu- không yêu
yêu- không yêu
biết chọn đường nào,cho vẹn đôii đường

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Bình luận

  • 15 /8/ 2012 | 04:08pm
    tớ không cầu toàn,nhưng tớ cũng muốn lựa chọn đúng thôi cậu àh,có thế sẽ mất nhiều
  • 11 /8/ 2012 | 01:27pm
    Đừng quá cầu toàn Sói ạk

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)