Language:

vanmanh56: Cần tìm một người bạn

Cần tìm một người bạn

29 /10/ 2012 | 12:02pm
hôm nay bão đã qua rồi mà ảnh hưởng rất lớn đến mình , bây giờ mình thấy cuộc sống này cô đơn quá

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)