Language:

SiuSiu: ^^!

^^!

24 /11/ 2012 | 08:11am
Không phải lúc nào cũng tìm cách vượt qua những cơn bão
Mà phải biết cách nhãy múa dưới những cơn mưa!

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)