Language:

nothing: 14/06/2013

14/06/2013

14 /6/ 2013 | 09:58pm

Ước gì anh hiểu...
Lúc em im lặng, là lúc em cần anh quan tâm hơn.

Ước gì anh biết....
Lúc em giận anh, là lúc em cần anh nhất.Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)