Language:

sativa: hút một hơi cho đời tôi thêm dài.....

hút một hơi cho đời tôi thêm dài.....

26 /10/ 2013 | 09:12am

Cuộc đời ta là một cõi chơi


Ta lữ khách đến 


Một ngày sẽ đi 


Tiếc gì


Lòng cứ si mê


Trăm năm rồi


Cũng vô vị 


Ta


Đời….
Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)