Language:

hoangloan: Buồn

Buồn

20 /3/ 2014 | 03:27pm

Người ta tìm kiếm người thân, còn mình sớm tối kiếm tìm người dưng...


Người dưng chẳng họ chẳng tên, không quê không quán...biết tìm ở đâu?????cryingcryingcrying


 Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)