Language:

motthoivungdai: Lạc lỏng

Lạc lỏng

26 /5/ 2014 | 08:36pm
Cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống quá.đã cố gắng hết sức nhưng sao vẫn chưa tốt. Hãy cố lên Hương nhé

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Bình luận

  • 6 /6/ 2014 | 07:24am
    *BRAVO*
  • 2 /6/ 2014 | 03:02am
    cố gắng thêm nữa , đường đời còn dài , con nhiều cơ hội để vươn lên . Đừng bao giờ gục ngả , vì mình còn có phước hơn nhiều người . Có những người tật nguyền , số phận kém may mắn hơn mình nhưng người ta có quyết tâm sửa đổi cuộc mình tốt hơn . Tại sao mình không làm được ?

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)