Language:

anhduongxanh: từ bỏ

từ bỏ

31 /5/ 2014 | 11:58am

hôm nay chính thức bỏ 1 thứ ko hữu ích như truelove...


vừa tốn tiền vừa mất times 


nói chung là chán 


 
Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)