Language:

ThuyBella: Cảm Thấy Buồn

Cảm Thấy Buồn

12 /12/ 2014 | 03:38pm

....................Sau bao nhiêu [yêu thương]........


................................Anh là người làm Em [Khócsad


...............Sau bao nhiêu [nước mắt]......


......Anh vẫn là người Em [yêuheartheartheart


<3 Mập <3Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Bình luận

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)