Language:

Mino: suy ngẫm ~~~~

suy ngẫm ~~~~

27 /12/ 2014 | 09:04pm

Ngọc trải đầy đường chưa biết nhặt
Nhặt lầm toàn đá chỉ nặng thân.Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Bình luận

  • 20 /1/ 2015 | 08:27pm
    Cám ơn ah5!!!
  • 15 /1/ 2015 | 07:29pm
    Ngọc từ trong đá mà ra ! Biết đâu nó đang nằm trong số đá bạn đã nhặt ...........!
  • 28 /12/ 2014 | 01:45pm
    *BRAVO* nhặt nhầm rồi hả

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)