Language:

Member bị xóa: Chào xuân Ất Mùi

Chào xuân Ất Mùi

18 /2/ 2015 | 10:29am

Xuân mới đến rộn ràng ngoài cửa 


Gởi bạn hiền - Một lần nữa chào xuân


Cái xấu lùi xa - Điều tốt nhích lại gần


Đừng đơn lẻ - Tựa vai nhau mình nhé !
Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)