Language:

sei: nổi khổ

nổi khổ

27 /7/ 2015 | 10:52am

vấn đề thích 1 ng nhưng gặp khó khăn việc liên lạc thì làm sao???? trời cứ thích troll ng khác ko à
Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 5 (1 vote)