Language:

lanngoc: Buông là hết buồn

Buông là hết buồn

15 /12/ 2015 | 10:30pm

Buông tay là hết, hết hẹn hò, hết trách cứ vu vơ, hết những yêu ghét luôn biết đâu là giới hạn. Là hết tôi, hết người, là hết lạ, hết quen, là hết thân thương, là hết chung đường. Là hết, vậy thôi.Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Bình luận

  • 31 /1/ 2017 | 08:06pm
    Một kho tâm trạng ha...

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)