Language:

jangljnda_9x: Cần

Cần

22 /8/ 2012 | 08:36am

]
- Lắm lúc cần phải chửi tục ...
- Để phục vụ cái sôi sục trong tâm hồn ...
]
]

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)