Language:

jangljnda_9x: ĩ í ì i í

ĩ í ì i í

23 /8/ 2012 | 08:40am
* Điếu thuốc tàn bên ly cafe cạ:-)
* Đời khốn nạn biết kết bạn cùng ai:-(
* Thành hư hỏng do dòng đời xô đẩy:-((
* Xô ko được ta đẩy lại dòng đời:-))

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)