Language:

you_inmymind_4ever: ljnh tjnh...

ljnh tjnh...

11 /6/ 2012 | 09:18am
trong 1 vài ngày nào đó như những ngày này, nó thấy mình cô độc đơn lẻ...và nó tìm đến Truelove... Nhưng ở cái chốn này n k có nhiều niềm tjn là sẽ tìm đk 1 nửa thực sự của n... N k giỏi giao tiếp... N cũng chưa từng đk cảm nhận cảm giác đk yêu là như thế nào ngoại trừ tình yêu của những ng trong gia đình và 1 vài đứa bạn gái của n... Bj h... lúc này... n thèm đk yêu... và nếu có thể nhất định n cũng sẽ yêu ng ta-chân thành k giả dối... Nhưng có chắc n sẽ tìm đk 1 tình yêu thực sự ở đây ???

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Bình luận

  • 16 /6/ 2012 | 12:53pm
    Cái gì cũng có hai mặt của nó. Ở đây cũng vậy, có người tốt, kẻ xấu. Nhưng quan trọng hơn không phải là gặp ai mà là bạn được chia sẻ những gì ở đây?
    Bạn không có nhiều niềm tin?
    Đúng! Ở cái thế giới thực còn chưa chắc đã tin được ai nữa là ở cái thế giới ảo này. Nhưng bạn biết rằng thế giới ảo này có được một điều mà bạn luôn muốn là được tâm sự chia sẻ tất cả. Bạn có thể nói được những gì bạn mong muốn. Và hơn thế nữa, bạn không cần phải quan tâm những người bạn chia sẻ là ai? Như thế nào? Miễn là họ cũng chia sẻ cùng bạn.
    Mình không phải thành viên của ban quản trị đâu. Mình thích giúp người khác. :-D theo cách của mình!

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)