Language:

mentimtriam_75hp: tâm trạng

tâm trạng

28 /6/ 2012 | 10:15pm
*NO*..ôi tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình đời đã xanh rêu...%)

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Bình luận

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)