Language:

mmiu65: 爱情诗。

爱情诗。

2 /11/ 2012 | 02:58pm
女人放弃一个跟不上她的男人,是有志气。男人放弃一个跟不上他的女人,则是无义 .

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)