Language:

venus7: mũi tên

mũi tên

9 /8/ 2014 | 05:29pm

Một mũi tên chỉ được bắn về phía trước sau khi bị kéo ngược ra sau - Vậy nên, khi nào cuộc sống kéo bạn về phía sau, có nghĩa là nó đang khởi động để đưa bạn về phía trước Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)