Language:

phongtran1090: gửi em của mối tình đầu

gửi em của mối tình đầu

15 /8/ 2014 | 03:49pm

Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó.
Cơn gió kia không phải của riêng tôi.
Đó là của trời xanh và mặt đất.
Chẳng bao giờ có thể thuộc về tôialt

 Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)