Language:

sunrise: nhớ

nhớ

15 /12/ 2014 | 11:09am

Cần một người hiểu - cần một người yêu - cần một người mãi bên - cần một tình yêu chân thành !!!  Hãy ở bên tôi nếu bạn có thể !!!Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Bình luận

  • 17 /2/ 2015 | 06:11pm
    nếu có thể như vậy.mình hãy làm quen nhau được hum
  • 3 /2/ 2015 | 04:09pm
    Minh cũng đang cần một người nhu vay

Vote

Vote: 0
Điểm: 5 (1 vote)