Language:

curuasg82: :)

:)

27 /12/ 2014 | 01:37pm

khi nhận ra không có cuộc hành trình nào là không thể khởi đầu ...cũng là lúc bạn phải dốc tuột sức mình để đi ... 
Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)