Language:

Mino: Đừng buồn bạn nhé ^ ^

Đừng buồn bạn nhé ^ ^

20 /1/ 2015 | 08:27pm

Đừng buồn vì bạn nghĩ rằng bạn xấu


Hãy luôn tin rằng mình có 1 vẽ đẹp tiềm ẩn. ...Mà càng tìm nó lại càng ẩn.......^_^Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)