Language:

VincentT: Sorry seems to be the hardest word

Sorry seems to be the hardest word

21 /10/ 2015 | 06:48pm

Bởi nói gì nữa khi người đã không còn nghe ta nói nữa?


Bởi giờ đây một nửa hồn còn lại lẩm nhẩm, nửa kia đang chơi vơi.


Bởi chỉ một lời, hai nửa tâm hồn từ đó không còn bên nhau.


Bởi có nuối tiếc, lời xin lỗi xem ra không còn giá trị.